Home
01-UmecePretocenoUZivot
02-Frankovka
03-RizlingItalijanski
04-MuscatOtonel
05-BurgundacBeli
06-TajnaSkrivenogBlaga
07-Chardonnay
08-RizlingRajnski
09-KasnaBerba
10-BanatskiRizling
 
dobrodosli

PESTICIDI

Ističemo naše potrebe za nabavkom sledećih pesticida:

  Komercijalni naziv pesticida (preperata)
1 Mikal Fleš WG
2 Pergado F 45 WG
3 Mildicut
4 Cymbal
5 Solofol,Poliram DF,Dithane DG,Kaptan 80 WG
6 Moltovin
7 Folio gold 537,5 SC
8 Funguran OH,Champ fiow,(bakarni preparat)
9 Luna – Experience
10 Cristal 250 SC
11 Karathane gold 350 EC
12 Talendo,Topas, Kusabi
13 Cosavet 80 DF ,Kumulus DF,Tiovit Jet(sumporni preparat)
14 Pinto;Fastak 10 EC ,Kaiso
15 Lanate 90
16 Nurel D
17 Coragen 20 SC
18 Glifosav,Glifol,Clinic480 sl,(Glifosat)
19 Kyleo
20 Epin ekstra

Ponude sa komercijalnim uslovima ( cena, paritet,rabat,rok isporuke, način  plaćanja i valuta) dostaviti na e-mail Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli i Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli do 30.03.2017. god.

 

Strateško partnerstvo (datum 30.09.)

Vršački vinogradi A.D. u stečaju 14.7.2016.godine potpisali su Ugovor o zajedničkoj proizvodnji i poslovnoj kooperaciji sa strateškim partnerom PROFINEX SRB, d.o.o. Beograd. Ovo privredno društvo sa inostranim kapitalom je već izvesno vreme zainteresovano za revitalizaciju jednog od najvećih preduzeća u Republici Srbiji, što dokazuje i priroda procesa koji su usledili posle potpisivanja Ugovora.

PROFINEX SRB, d.o.o. Beograd ponovo angažuje potrebni broj radnika za nesmetano funkcionisanje preduzeća, investira u kupovinu novih mašina i u potpunosti snosi troškove nephodne za nesmetano poslovanje. Saradnja Vršačkih vinograda u stečaju sa društvom PROFINEX SRB, d.o.o. Beograd ne doprinosi samo regionu Vršac, pošto novi partner obnavlja proces flaširanja vina i prodaje ga u države u okruženju. Cilj zajedničke saradnje je oživljavanje dugogodišnje tradicije i vraćanje brenda Vršačkih vinograda na domaće i regionalno tržište a pored toga PROFINEX SRB,d.o.o. Beograd ima ambiciju da osvoji i udaljena exportna tržišta.

Saradnja Vršačkih vinograda i PROFINEX SRB d.o.o. Beograd je bila predstavljena i na nedavnoj manifestaciji „Dani berbe groždja“ u Vršcu, čiji je generalni sponzor bio upravo PROFINEX SRB d.o.o.

* * *

Vršac i njegova okolina poznati su kao vinogradarski kraj još od vladavine Rimljana. Prvi pisani podatak o vršačkom vinu potiče iz 1494. godine, kada je dvorski ekonom Budima platio bure vršačkog vina 10,5 zlatnih forinti, za ugarskog kralja Ladislava. U 19. veku, Vršačko vinogorje bilo je među najvećima u Evropi i prostiralo se na 17.000 jutara (10.000 ha). Značaj vinogradarstva za vršački kraj ogleda se i u činjenici da je, od 1804. godine, vinova loza sastavni deo grba grada Vršca.

* * *

U pogledu vinogradarske rejonizacije, Vršačko vinogorje se nalazi u okviru Banatskog rejona i Južnobanatskog vinogradarskog podrejona. Zahvata znatan deo padina i podnožja Vršačkih planina, na nadmorskoj visini od 90 – 250 m, što uz umereno-kontinentalnu klimu predstavlja idealne uslove za uzgoj vinove loze. Vršačko vinogorje ima više od 2.000 ha vinograda, od čega se plantaže Vršačkih vinograda prostiru na oko 1.700 ha.

* * *


Ukupni podrumski kapaciteti “Vršačkih vinograda” AD iznose 34,2 miliona litara (3.420 vagona) i u mogućnosti su da prihvate celokupan rod grožđa Vršačkog vinogorja. “Novi podrum” u Vršcu izgrađen je 1968. godine. Kapaciteta je 2.000 vagona i raspolaže najsavremenijom opremom za proizvodnju u negu vina. Kao arhitektonsko rešenje sagrađeno pod jednim krovom, predstavlja jedan od najvećih podruma u Evropi. I pored uvođenja savremene tehnologije, znatne količine vina neguju se na tradicionalan način, u drvenim bačvama, što predstavlja pravu poslasticu za ljubitelje vina iz celog sveta.______________________Proizvodi - Vrsacki Vinogradi


NOVOSTI

Vršac 1895