Home
01-UmecePretocenoUZivot
02-Frankovka
03-RizlingItalijanski
04-MuscatOtonel
05-BurgundacBeli
06-TajnaSkrivenogBlaga
07-Chardonnay
08-RizlingRajnski
09-KasnaBerba
10-BanatskiRizling


dobrodosli
Vršac i njegova okolina poznati su kao vinogradarski kraj još od vladavine Rimljana. Prvi pisani podatak o vršačkom vinu potiče iz 1494. godine, kada je dvorski ekonom Budima platio bure vršačkog vina 10,5 zlatnih forinti, za ugarskog kralja Ladislava. U 19. veku, Vršačko vinogorje bilo je među najvećima u Evropi i prostiralo se na 17.000 jutara (10.000 ha). Značaj vinogradarstva za vršački kraj ogleda se i u činjenici da je, od 1804. godine, vinova loza sastavni deo grba grada Vršca.

* * *

U pogledu vinogradarske rejonizacije, Vršačko vinogorje se nalazi u okviru Banatskog rejona i Južnobanatskog vinogradarskog podrejona. Zahvata znatan deo padina i podnožja Vršačkih planina, na nadmorskoj visini od 90 – 250 m, što uz umereno-kontinentalnu klimu predstavlja idealne uslove za uzgoj vinove loze. Vršačko vinogorje ima više od 2.000 ha vinograda, od čega se plantaže Vršačkih vinograda prostiru na oko 1.700 ha.

* * *

Ukupni podrumski kapaciteti “Vršačkih vinograda” AD iznose 34,2 miliona litara (3.420 vagona) i u mogućnosti su da prihvate celokupan rod grožđa Vršačkog vinogorja. “Novi podrum” u Vršcu izgrađen je 1968. godine. Kapaciteta je 2.000 vagona i raspolaže najsavremenijom opremom za proizvodnju u negu vina. Kao arhitektonsko rešenje sagrađeno pod jednim krovom, predstavlja jedan od najvećih podruma u Evropi. I pored uvođenja savremene tehnologije, znatne količine vina neguju se na tradicionalan način, u drvenim bačvama, što predstavlja pravu poslasticu za ljubitelje vina iz celog sveta.

______________________


POLUGODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ


IZVEŠTAJ O PRODAJI IMOVINE


ZAPISNIKI SA SKUPŠTINE - 17. 06. 2013.

ZAPISNIKI SA SKUPŠTINE - 05. 06. 2013.

IZVEŠTAJ O RADU ODBORA DIREKTORA ZA 2012. GODINU

IZVEŠTAJ O RADU GENERALNOG DIREKTORA ZA 2012. GODINU

ZAPISNIK sa VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

POZIV ZA VANDREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA - 05. 06. 2013.

DOPUNA DNEVNOG REDA ZA REDOVNU SKUŠTINU AKCIONARA

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA - 17. 06. 2013.

PROGRAM RESTRUKTURIRANJA

Punomoć za vanrednu sednicu

Punomoć za redovnu sednicu

SPISAK AKCIONARAProizvodi - Vrsacki Vinogradi

NOVOSTI

Vršac 1895